Home Bulgaria DetelinaTours.com Contact Us

Мистична Странджа за ценители

23,24,25 октомври 2020г. Цена 155 лв.

Велинград, Банско, Огняново, Лещен, Ковачевица

30,31 октомври; 1 ноември 2020 г. Цена:155 лв.

В Хисар, Панагюрище и Оборище

7,8 ноември 2020 г. Цена:129 лв.

Кръстова гора. Старият град Пловдив и Араповски манастир

14,15 ноември 2020г. Цена:142 лв.