Home Bulgaria DetelinaTours.com Contact Us

СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА -за ученици

7,8 и 9 юни 2013 г. СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА- ученици. Цена 102 лв.Тридневна екскурзия от поредицата “Райските кътчета на България”.
Виж снимки от проведени екскурзии.